اطلاعات جامعی درباره فونداسیون دکل

فونداسیون دکل بخشی از فعالیتهای عمرانی می باشد که فشار و بار وارده از قسمت های مختلف تجهیزات و دکل یا بارهای اضافی را به زمین انتقال می دهد. معمولا احتمال خطر واژگونی دکل در برابر رانش، سیل، باد و… وجود دارد. بنابراین سعی می شود از فونداسیون با عمق زیاد استفاده شود.

به بیان دیگر فونداسیون به بخشی از یک سازه گفته می شود که وظیفه یک تکیه گاه را اجرا می کند و انتقال بار بین زمین و سازه را بر عهده دارد. همچنین از تماس دکل با عواملی که سبب پوسیدگی آن می شوند پیشگیری می کند. همه سازه های عمرانی برای تحمل بار و پایداری بیشتر به فونداسیون نیاز دارند تا در صورت فشار و بار اضافی آن را به زمین منتقل کنند که دکل نیز از این اصول مستثنی نخواهد بود.

انواع فونداسیون دکل

پی، شالوده یا فونداسیون دکل در پایین تر قسمت سازه قرار دارد با توجه به اینکه فشار های سازه از طریق آن به زمین انتقال می یابد استحکام شالوده اهمیت بسیاری در استحکام و ایستایی دکل دارد. قابل توجه است به منظور ساخت دکل، رعایت ضوابط و رعایت مقررات ملی پی در اجرا و ساخت انواع فونداسیون دکل الزامی است. همچنین شناخت از انواع شالوده می تواند در اجرای این سازه کمک شایان داشته باشد.

· فونداسیون تک یا منفرد

هر گاه پی یک سطح تنها به یک ستون متصل شده باشد و پی فشار ستون را به زمین منتقل کند به آن پی منفرد گفته می شود.

پی منفرد به شکل های دایره، مربع و مستطیلی متداول هستند که برای مقرون به صرفه بودن یا کاهش دادن مصالح می توان در ساخت از روش شیبدار و پلکانی در ساخت اشکال هندسی استفاده شود.

مقطع مستطیل رایج ترین شکل هندسی در ساخت پی منفرد است. اگر پی های منفرد نزدیک به هم اجرا شوند می توانند آنها را به صورت پیوسته و مانند پی های مرکب عمل کنند. معمولا زمانی از پی منفرد استفاده می شود که فشار وارده از طرف سازه کم باشد و همچنین احتمال نشست و فرو رفتن زمین به صورت غیر یکنواخت وجود نداشته باشد.

در پی منفرد دارای یک کانال آرماتور تحتانی و یک کانال آرماتور فوقانی است که به ترتیب در تراز زیر فونداسیون و تراز بالای فونداسیون قرار دارد. قابل ذکر است مهندس سازه میزان آرماتور موجود در پی منفرد را محاسبه و تعیین می کند.

· فونداسیون نواری

این پی برای تحمل فشار یک دیوار باربر یا یک ردیف از ستون هایی که با فاصله نسبتا کم در امتداد یکدیگر قرار دارند استفاده می شود. نسبت طول به ارتفاع در این پی معمولا بیشتر از ۱ است که گاهی این نسبت مساوی یا بیشتر از ۵ نیز می شود. عرض این پی با فشار سازه رابطه مستقیم و با ظرفیت باربری خاک رابطه معکوسی دارد.

هرچه فشار سازه بیشتر باشد عرض پی بیشتر خواهد بود و هرچه ظرفیت باربری خاک بیشتر باشد عرض پی کمتر خواهد بود. مقطع این پی می تواند به شکل ذوزنقه یا T وارونه دار، مستطیل و مربع باشد. این پی اگر صرفا فشار دیوار را به زمین منتقل کند به آن شالوده دیوار گفته می شود.

پی نواری بیشتر در زمین هایی که احتمال رانش خاک زیاد است استفاده می شود. چرا که با رانش خاک فشار وارده را در جهت طول پخش می کند و به خاک دوباره منتقل می کند و دکل را از رانش ها و لرزش های زمین مقاوم می کند.

· فونداسیون رادیه

پی های گسترده برای سازه هایی که بر روی زمینی های قابل تراکم مانند خاک رس، مواد خاک ریز و رسوبات آبرفتی کاربرد زیادی دارد. به طور کلی می توان گفت بکار بردن پی شناور در هنگامی که فشار های وارد شده از سازه بیشتر است و یا زمین از مقاومت اندکی برخوردار است برای انتقال فشار به خاک، در همه سطح زیرین سازه باید پی استفاده شود.

مثلا استفاده از پی گسترده در ساخت یک ساختمان به صورت یکپارچه در زیر بنا سبب می شود همه دیوار ها و ستون ها بر روی پی قرار گیرند.

فونداسیون پیش ساخته دکل

فونداسیون دکل پیش ساخته به شالوده ای گفته می شود که ابتدا در کارخانه تولید شده و پس از ساخت آن را به محل پروژه منتقل می شود. از کاربردهای این پی در ساخت سازه های کوچک است که سبب ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده می شود. پی دکل فشار و بار وارده از قسمت های مختلف دکل همچین فشار های اضافی سازه را به زمین انتقال می دهد. به همین دلیل بکار بردن پی پیش ساخته بتنی یک امر ضروری محسوب می شود.

این فونداسیون های پیش ساخته که توسط شرکت های فعال از جمله همپا دکل در حیطه اجرای طرح های سازه و ساخت قطعات پیش آماده تولید می شوند و دارای کاربردهای مختلفی است از جمله:

· دکل های مخابراتی

· سازه های ساختمانی

· پایه های چراغ روشنایی

· پایه چراغ راهنمایی

· برای برج های نور و …

قالب بندی فونداسیون دکل ها

قالب فونداسیون دکل به مجموعه ای گفته می شود که برای حفظ و در بر گرفتن بتن آن تا زمان رسیدن به مقاومت و سخت شدن، قالب همچنان بسته است. قالب شامل میله های تنظیم، چپ و راست، حایل ها، پشت بند ها، رویه و نظایر آن‌ است. هدف از قالب بندی، شکل دادن به خمیر بتن به حجم و اندازه دلخواه مطابق با درخواست طراح سازه است.

این قالب بندی در پی دکل ها به شرح زیر طبقه بندی می شود:

· قالب فلزی

از قالب فلزی برای کلاف تحتانی استفاده می شود اما برای پروژه های کوچک اصلا مقرون به صرفه نیست. این قالب ها قبل از ریختن مواد خمیر بتن باید روغن کاری شود. گاهی از خاک همان منطقه که پی قرار خواهد گرفت به عنوان قالب استفاده می شود. در این حالت زمین برای اجرای شالوده را در اندازه عمق و عرض مورد نظر خود چال می کنند. سپس دیوار های قالب خاک یا زمین را با پلاستیک می پوشانند. در این هنگام زمین نقش قالب را ایفا می کند و نیاز به قالب نخواهد بود.

عایق بندی در روش قالب بندی خاک به این علت است که آب بتن که جذب نشده است نسبت به آب سیمان بتن همچنان هماهنگ باشد و تغییر نکند.

· قالب آجری

بهترین‌ حالت قالب بندی حالت آجری است. چرا که بعد از بتن ریزی می توان دوباره از آجر ها استفاده کرد. همچنین ویژگی شکل پذیری بالای آجرها از مزایای عمده ای برای قالب بندی به حساب می آید. بدین ترتیب به اندازه ارتفاع پی مورد نظر و اندازه عرض پی مورد نظر یک دیوار آجری به اندازه ۲۰ سانتی متر اجرا خواهد شود.

قسمت های درون دیوار آجری را با پلاستیک پوشش می دهند تا آب بتن توسط آجر ها به اندازه و شکل مورد نظر در آید و آجر ها نیز به آسانی از بتن جدا شوند. برای کلاف های فوقانی و قایم نمی توان از قالب آجری استفاده کرد.

· قالب تخته ای

از قالب تخته ای بیشتر برای کلاف های فوقانی و قایم استفاده می شود. همچنین برای کلاف های تحتانی این روش بسیار به صرفه باشد. باید تخته ها را قبل از سرهم کردن قالب تخته ای کاملا روغن کاری شوند. روغن کاری تخته ها موجب می شود قالب راحت تر از بتن جدا شود و تخته آب بتن را نیز جذب نکند. به عبارت دیگر انجام روغن کاری تخته همانند بکار بردن پلاستیک در قالب آجری عمل می کند.

قیمت فونداسیون دکل

کسب اطلاعات درباره تولید و قیمت فونداسیون دکل یکی از اصلی ترین و مهمترین دغدغه های بسیاری از خریداران بوده است. برای کسب آگاهی از این پی یا شالوده می توانید فیلم های مربوطه را مورد مشاهده و بررسی قرار دهید. همچنین قیمت های که برای پی دکل در بازار عرضه می شود با توجه به وزن، طراحی، نوع و ابعاد با یکدیگر متفاوت هستند.

شما می توانید با توجه به وجهی که در اختیار دارید بهترین محصول را خریداری و بکار ببرید. برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص نحوه ساخت و قیمت این محصول می توان به وب سایت همپا دکل مراجعه کرده یا از طریق تماس تلفنی سوالات خود را برطرف کنید.

خرید فونداسیون دکل

شرکت همپا دکل با داشتن بیش از یک دهه فعالیت با تلاش و کوشش تیم متخصصین و مهندسین توانسته است یکی از پیشگامان در حوزه طراحی، تولید و مشاوره در فونداسیون دکل ها باشد. این شرکت با توجه به نیاز خریداران برای اجرا و راه اندازی پی های دکل بخشی از فعالیت خود را طراحی و تولید پی ها اختصاص داده است. این کار باعث شده است هزینه بسیار کاهش یابد و بهره وری نیز به سرعت انجام شود.

علت خرابی فونداسیون دکل

ثبات ساختار سازه به فونداسیون دکل بستگی دارد. زمانی که برای پی مشکلی جزئی پیش بیاید و آن را نادیده بگیرید ممکن است این مشکل سبب فاجعه بزرگی شود که مخارج زیادی به بار بیاید.

دلایل خراب شدن فونداسیون به شرح زیر است:

· وقتی لایه های زیرین خشک و کاهش یابد:

خاک زیر پی در فصل گرم و خشک‌ تابستان زمانی که شروع به خشک شدن می کند منقبض می شود. زمانی که برای فونداسیون این اتفاق می افتد خاک که تکیه گاه شالوده است از آن جدا می شود و آن را مستعد و ناپایدار می کند. در این هنگام فونداسیون جابجا می شود و سبب ترک خوردگی گردد.

· آب بیش از اندازه توسط خاک زیر پی جذب می شود و در نهایت سبب تورم آن می شود.

زمانی که زیر شالوده خیلی مرطوب باشد امکان دارد سبب بروز مشکلاتی در شالوده شود. هنگامی که آب و خاک با هم ترکیب شود بزرگ و متورم می شود. این ترکیب آب با خاک پی را به سمت بالا هدایت می کند و سبب ایجاد ترک می شود. حتی به دلیل حرکت رو به بالا ممکن است دکل شروع به کج شدن کند.

· در اثر زهکشی نامناسب خاک فرسایش پیدا کند.

انجام زهکشی غیر استاندارد در اطراف دکل می تواند در اشباع خاک تاثیر گذار باشد و در نهایت سبب فرسایش خاک شود. این فرسایش می تواند منجر به خم شدن دکل، فضای خالی در زیر زمین یا زیر پی و سازه گردد و در نهایت دکل کج شود.
اجرای فونداسیون دکل عمیق

با توجه به در نظر گرفتن خطر واژگون شدن دکل ها در برابر بار های حاصل از طوفان، سیل، رانش زمین، وزش باد اجرای فونداسیون دکل عمیق مناسب ترین گزینه می باشد. که در دکل های خود ایستاده به دلیل موارد زیر پای دکل به صورت شمعی اجرا می شود:

· به‌ دلیل ایجاد کشش در یکی از پایه های دکل

· به دلیل ایجاد گشتاور زیاد در دکل های مونوپل

در زمین های که به صورت سنگی یا قلعه سنگ هستند حفاری شالوده به صورت گسترده و سطحی اجرا خواهد شد. که روش سطحی و گسترده به دلیل وزن بالای خود دکل بتواند گشتاور حاصل از واژگونی را تحمل کند‌.

نحوه اجرای فونداسیون دکل

دکل ها برای متصل شدن به زمین نیاز به فونداسیون دکل های همپا دکل دارند. این پی به عنوان محافظی در برابر:

· زنگ زدگی

· ارتفاع دکل

· میزان بار و فشار وارد شده بر دکل

· کیفیت و نوع خاک منطقه

بسیار تاثیر گذار می باشد.

برای پیاده کردن دکل های بلند بر روی زمین از شالوده استفاده می شود. این پی ها به دو قسم اجرا در محل و پیش ساخته تقسیم بندی می شوند.

اجرا و نصب پی ها بر روی پشت بام که بیشتر این مدل از جنس آهن می باشد و به کمک پایه و بیس در پشت بام متصل می شود. برای اجرای پی های دکل زمینی باید چاله های عمیقی در زمین اجرا می شود.

اهمیت فونداسیون دکل

در صنعت تولید، طراحی و اجرای دکل، سازه های فلزی باید روی سطحی مستحکم و مقاومی قرار گیرند که این سطح همان فونداسیون دکل است. اگر پی را محکم و به درستی اجرا کنیم برای نصب دکل می توان نسبت به کیفیت کار خود اطمینان بیشتری داشته باشید.

اگر در اجرای شالوده از روش اجرا در محل نصب استفاده شود حتما از چاله های عمیق یک متر مکعب یا با توجه به نوع کاربرد دکل با عمق بیشتری کنده شود. حال اگر از روش شالوده های پیش ساخته در اجرای پی استفاده شود سعی شود از شرکتی دارای پیشینه درخشان مانند شرکت همپا دکل آن را تهیه نمایید.

همپا دکل این افتخار را دارد انواع دکل شامل: دکل مهاری ، دکل دوربین مداربسته و دکل های دیگر را طراحی و تولید کنند.

سایدبار